WELCOME BY WORKOUTNOW 

   Worldwide Schedules and T-shirts©

SCHEDULES

WHAT'S YOUR FAVORITE?

 


INFO SCHEDULES©

Voor afvallen maakt het niet uit of je een sport kiest waarbij je meer vet of meer koolhydraten verbrandt. Het gaat om de totale hoeveelheid energie die je verbruikt. Toch hebben verschillende type sporten verschillende effecten op je lichaam. 

For losing weight, it doesn't matter whether you choose a sport where you burn more fat or more carbohydrates. It comes to the total amount of energy that you consume. However, different types of sports have different effects on your body.

Conditietraining 

Conditietraining of cardio werd lange tijd gezien als de beste manier om gewicht te verliezen. Aerobics, dansen, hardlopen, fietsen en FULL BODY zijn manieren om aan de conditie te werken. 

Endurance training or cardio was the best way to lose weight. Aerobics, dancing, running, cycling and FULL BODY are now great ways to work on your condition!

Conditietraining geeft niet altijd het gewenste resultaat. 

Endurance training does not always achieve the desired result. 

Krachttraining 

Krachttraining is al lang niet meer alleen voor mannen die er uit willen zien als bodybuilders. Ook als je wilt afvallen kan krachttraining helpen: 

Strength training is no longer just for men who want to look like bodybuilders. Also if you want to lose weight, strength training helps:

Intervaltraining 

Bij intervaltraining wissel je in 1 training intensief sporten af met rustig bewegen. Je begint bijvoorbeeld met joggen, dan trek je een sprintje en dan ga je weer joggen. Hoe lang de intensieve en rustige periodes zijn, hangt af van je conditie. Intervaltraining kent een aantal voordelen ten opzichte van conditietraining: 

At interval training exchange you in 1 training exercise with a slow movement. You start, for example, with jogging, then draw a Sprint and then you go again jogging. How long the intensive and quiet periods takes time,  depends on your condition. Interval training has a number of advantages over endurance training:

Deze methode is meer geschikt voor sporters met ervaring. Bouw eerst rustig je conditie en kracht op voor je aan intervaltraining gaat beginnen. 

This method is more suitable for athletes with experience. Construction first your condition and strength before you  interval training is about to begin.

Combinatie 

Kracht- en conditietraining samen is een goede combinatie om af te vallen. De conditietraining stimuleert de verbranding van vet. De krachttraining laat je in rust meer energie verbruiken. Daarnaast zal de afwisseling in de bewegingen zorgen dat het ook langer leuk blijft. 

Strength and endurance training together is a good combination to loose weight. The endurance training stimulates the burning of fat. The strength training allows you to consume more power at rest. In addition, the change in the movements make it more fun to continue.

Vind je het moeilijk om voor jezelf een goed schema op te stellen? Dan kan een personal trainer uitkomst bieden!!!!

If its hard, for yourself, to make a good schedule? Then go for a personal trainer!!!!

⤋⤋⤋⤋⤋⤋⤋⤋⤋⤋⤋⤋⤋THIS IS NOT A FULL VERSION! 

GO TO CONTACT FORM


MONDAY


 

   

 


45 º Leg Press

CENSUUR

15 reps

Seated Row

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

15 reps

Upright Barbell Row

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

Triceps Extentions

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

1 minuut.
WEDNESDAY


 

 

 


Squat

3 sets

CENSUUR

CENSUUR

2 sets

20 reps

Lat Pull down

CENSUUR

Cable Crunch20 reps

CENSUUR

3 sets

CENSUUR

Triceps Kickback

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

3 sets

30 sec.
FRIDAY


 

  

 


CENSUUR

3 sets

12 reps ( á been )

Wide Grip Pull-Up

CENSUUR

Wat haalbaar is!

CENSUUR

3 sets

CENSUUR

Barbell Bench Press

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

3 sets

CENSUUR

Close Grip Bench Press

CENSUUR

CENSUUR

CENSUUR

2 sets

1 minuutFull Body Workouts, fast working schedules!

The schedules are PERSONAL and nobody will receive the same!


Write a mail with all your WISHES and we 'll make a schedule for you!

The schedules are made for: Less Time, more Results! 


Fitness en Bodybuilding schedules

Fitness and Bodybuilding, fast working schedules!

The schedules are PERSONAL and nobody will receive the same!


Write a mail with all your WISHES and we 'll make a schedule for you!

 The schedules are made for: Less Time, more Results!Leuk vinden


Tweet