WORKOUTNOW.NL
 

SCHEDULES 


 


SEND BY E-MAIL

 NLD-GBR-DEU-FRA-ESP ) 

INFO SCHEDULES


AFVALLEN

Voor afvallen maakt het niet uit of je een sport kiest waarbij je meer vet of meer koolhydraten verbrandt. Het gaat om de totale hoeveelheid energie die je verbruikt. Toch hebben verschillende type sporten verschillende effecten op je lichaam. 

For losing weight, it doesn't matter whether you choose a sport where you burn more fat or more carbohydrates. It comes to the total amount of energy that you consume. However, different types of sports have different effects on your body.


Conditietraining 

Conditietraining of cardio werd lange tijd gezien als de beste manier om gewicht te verliezen. Aerobics, dansen, hardlopen, fietsen en FULL BODY zijn manieren om aan de conditie te werken. 

Endurance training or cardio was the best way to lose weight. Aerobics, dancing, running, cycling and FULL BODY are now great ways to work on your condition!

 • Bij conditietraining wordt een groot deel van de energie uit het verbranden van vet gehaald. 

 • At endurance training a large part of the energy is coming from burning fat.

 • Thuis kan je een hoop oefeningen zelf uitvoeren! 

 • You can workout a lot at home!

 • Je bouwt de intensiteit van de conditietraining makkelijk zelf op!

 • You build the intensity of the endurance training by yourself! 

 • Hoe intensiever een inspanning, hoe minder lang je deze vol houdt. Ga je te hard, dan kan het zijn dat je snel op moet geven. Je verbrandt dan minder energie. 

 •  A more intensive effort, is hard to hold on!. You go too hard, then its likely that you have to give up quickly. You burn less energy at that moment!

 • Conditietraining vraagt tijd. Hierdoor kan het saai worden of het past moeilijk in jouw dagelijkse routine.

 • Endurance training will take time. This can be boring or difficult to fit into your daily routine.Krachttraining 

Krachttraining is al lang niet meer alleen voor mannen die er uit willen zien als bodybuilders. Ook als je wilt afvallen kan krachttraining helpen: 

Strength training is no longer just for men who wants to look like bodybuilders. Also if you want to lose weight, strength training helps:

 • Spierweefsel gebruikt meer energie dan vetweefsel, ook in rust. Door je spieren te trainen verbruik je dus meer energie tijdens het stilzitten!  

 • Muscles uses more energy than fat tissue, even at rest. By training you muscles, you use more energie by sitting still!

 • Krachttraining is een hele goede manier om je lichaam er strakker en gespierder uit te laten zien!

 • Strength training is a very good way to get your body tighter and give you a more musculair look! Intervaltraining 

Bij intervaltraining wissel je in 1 training intensief sporten af met rustig bewegen. Je begint bijvoorbeeld met joggen, dan trek je een sprintje en dan ga je weer joggen. Hoe lang de intensieve en rustige periodes zijn, hangt af van je conditie. Intervaltraining kent een aantal voordelen ten opzichte van conditietraining: 

At interval training you exchange 1 training exercise with a slow movement. You start, for example, with jogging, then draw a Sprint and then you go again jogging. How long the intensive and quiet periods takes,  depends on your condition. Interval training has a number of advantages over endurance training:

 • Het is afwisselender  

 • It is more varied:

 • Je verbruikt in kortere tijd evenveel of meer energie. 

 • You consume the same or more energy in shorter time.

Deze methode is meer geschikt voor sporters met ervaring. Bouw eerst rustig je conditie en kracht op voor je aan intervaltraining gaat beginnen. 

This method is more suitable for athletes with experience. Work on your condition and strength first, before you interval training is about to begin.Combinatie 

Kracht- en conditietraining samen is een goede combinatie om af te vallen. De conditietraining stimuleert de verbranding van vet. De krachttraining laat je in rust meer energie verbruiken. Daarnaast zal de afwisseling in de bewegingen zorgen dat het ook langer leuk blijft. 

Strength and endurance training together is a good combination to loose weight. The endurance training stimulates the burning of fat. The strength training allows you to consume more power at rest. In addition, the change in the movements make it more fun to continue.

Vind je het moeilijk om voor jezelf een goed schema op te stellen? Dan kan een personal trainer uitkomst bieden!!!!

If its hard, for yourself, to make a good schedule? Then go for a personal trainer like me :)